Byggnadsvård och kulturmiljö

BYGGKULT – Byggnadsvård och kulturmiljö AB är lokaliserat på Öland och drivs av bebyggelseantikvarierna Ewa Juneborg och Katja Meissner. Vi erbjuder konsulttjänster till privatpersoner, föreningar, företag och myndigheter och vänder oss främst till kunder i sydöstra Sverige. Vi har lång erfarenhet inom branschen och förfogar över stor kunskap av bland annat färgsättning, traditionella material, teknisk byggnadsvård, stilhistoriska inredningar, äldre växter och dendrokronologi. Vi är medlem i nätverket Byggnadsvård Qvarnarp.

Kom igång med fönsterrenovering!

Vill du komma igång med fönsterrenoveringen men är osäker på hur du ska göra? Vi kommer hem till dig och lär dig arbetet steg för steg. Efter vårt besök är det bara att fortsätta på egen hand! Samla ihop en grupp hugade kamrater eller boka in egen tid. Mer information och priser hittar du här.