Pågående projekt

Förutom platsbesök för rådgivning hos husägare har vi andra projekt på gång.

Kulturhistorisk utredning "Norra staden" Kalmar

På uppdrag av Kalmar kommun tar Byggkult fram ett kunskapsunderlag som kommer att ligga till grund till kommunens planprogram för nya stadsdelen Norra staden. Vi tar reda på vilka historiska lämningar och strukturer som finns och har funnits i planeringsområdet och tar fram förslag och rekommendationer hur dessa kan hanteras i planeringsarbetet.

Byggnadsminnesutredning i Åbäcke, Rytterne sn

På uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland utför Byggkult en byggnadsminnesutredning av en fastighet som tidigare tillhörde Fiholm herrgård. Här finns en liten parstuga från 1700-talet bevarad, dessutom flera äldre byggnader som har flyttats dit de senaste årtionden.

Antikvarisk medverkan, Hjortsberga kyrka, Alvesta

Hjortsberga kyrka i Alvesta pastorat får under hösten 2019 en ny ramp. Byggkult arbetar i projektet som antikvarisk medverkande.

Antikvarisk medverkan Hossmo kyrka

Hossmo kyrka byggdes 1120 och har sedan dess genomgått en del förändringar.  Nu finns det återigen behov att anpassa kyrkorummet till församlingens verksamhet. Som antikvarisk medverkande deltar vi i arbetet för att finna lösningar som går både församlingen och de antikvariska värdena till mötes.

Restaurering av mangård på Himmelsberga Ölands museum

På Himmelsberga Ölands museum ligger gårdsmiljön “Hedvigs”. Vi har gjort åtgärdsprogrammet för restaureringsprojektet som avser både mangård och uthus exteriör och interiör. Vi deltar som byggnadsvårdshandledare under hela projektets gång, för att säkerställa de antikvariska värdena i byggnaderna och att restaureringen sker med rätt material och metoder.

Bebyggelseinventering, Givær, Norge

BYGGKULT ingår i en projektgrupp som på uppdrag av Fortidsminneforeningen i Nordland, Norge, arbetar med kulturmiljöutredningen av ögruppen och fiskeläget Givær. Vi ansvarar för inventering och beskrivning av den värdefulla bebyggelsemiljön. Vi är också redaktör för slutrapporten. Projektet planeras avslutat 2020.


 

Börja planera i god tid!

Att sätta färg på huset är en stor sak, och ibland riktigt svårt. Varför inte ta hjälp med att välja rätt färg och kulör till ditt hus? Vi tittar bl. a. på ytans struktur, byggnadens läge, husets arkitektur och ålder för att finna fram till ett vackert och harmoniskt färgschema. Ta kontakt med oss redan idag!